مبانی تحلیل داده

مبانی تحلیل داده

این دوره شما را با دنیای تجزیه و تحلیل داده‌ها آشنا می‌کند. شما یاد خواهید گرفت که چگونه کل فرایند تجزیه و تحلیل داده‌ها را شامل مراحل «طرح یک سوال»، «گردآوری داده‌ها و تبدیل‌شان به قالب مورد نیاز»، «کاوش در داده‌ها و کشف الگوهای موجود در آن‌ها»، «نتیجه‌گیری و یا پیش‌بینی» و «گفتگو و ارتباط در خصوص یافته‌ها» انجام دهید. همچنین، چگونگی استفاده از کتابخانه‌های پایتون را برای نوشتن کُدهایی تمیزتر، خلاصه‌تر و سریع‌تر تجربه خواهید کرد. 

مدل‌سازی دامنه

مدل‌سازی دامنه

مدل‌سازی دامنه در طول تجزیه و تحلیل شی‌گرا و همچنین، به عنوان بخشی از تحلیل نیازمندی‌های نرم‌افزار انجام می‌شود. در این دوره‌ی آموزشی با تکنیک‌های مدل‌سازی دامنه (Domain Modeling) آشنا خواهید شد و با به‌کارگیری این تکنیک‌ها قادر خواهید بود مفاهیم و ایده‌های مربوط به یک دامنه را شناسایی و مدل‌سازی کنید.

مبانی مهندسی نیازمندی‌ها
محمد بدری

مبانی مهندسی نیازمندی‌ها

مهندسی نیازمندی‌ها شرط اساسی برای موفقیت پروژه و محصول است. این دوره‌ی آمورشی شما را با مفاهیم و روش‌های اساسی مرتبط با مهندسی نیازمندی‌ها آشنا می‌کند. مباحث آموزشی این دوره فقط به نوشتن صحیح نیازمندی‌ها محدود نمی‌شود. در این دوره‌ی آموزشی تجارب موفق در زمینه‌ی استخراج، تحلیل، ساختاردهی و همچنین مدیریت تغییرات نیازمندی‌ها معرفی می‌شوند.

مدل‌سازی موارد کاربرد

مدل‌سازی موارد کاربرد

بدون اخذ مناسب نیازمندی‌ها در پروژه‌های نرم‌افزاری، احتمال شکست این پروژه‌ها بسیار زیاد خواهد بود. در این دوره‌ی آموزشی تکنیک «مورد کاربرد» معرفی می‌شود؛ تکنیکی که از رویکردهای موفق در استخراج و توصیف نیازمندی‌های سیستم‌های نرم‌افزاری است. در این دوره می‌توانید با مفاهیم و الگوهای موفق در مدل‌سازی نیازمندی‌ها با رویکرد مورد کاربرد (Use Case) آشنا شده و به درک عمیقی از چگونگی به‌کارگیری این تکنیک دست پیدا کنید.

تحلیل کاربردی نیازمندی‌های نرم‌افزار
محمد بدری

تحلیل کاربردی نیازمندی‌های نرم‌افزار

با وجود پیشرفت‌های چشم‌گیر، حیطه‌ی نیازمندی‌ها جزء ضعیف‌ترین حلقه‌ها در زنجیره‌ی مهندسی نرم‌افزار است. هدف این دوره، ارائه‌ی چارچوبی برای استخراج و تحلیل نیازمندی‌های نرم‌افزار است و به تحلیلگران می‌آموزد که چگونه نقش خود را در پروژه‌های تولید نرم‌افزار ایفا کنند.

مهندسی نیازمندی‌های نرم‌افزار در متدهای چابک
محمد بدری

مهندسی نیازمندی‌های نرم‌افزار در متدهای چابک

در طی این دوره‌ی آموزشی با استفاده از مجموعه‌ی متنوعی از مثال‌های کاربردی مرتبط با پروژه‌های صنعتی، به بررسی تکنیک‌ها و متدهای تجربه‌شده‌ی مهندسی نیازمندی‌ها که متناسب با فلسفه‌ی چابکی هستند، می‌پردازیم.