متدهای توسعه‌ی نرم‌افزار

مدیریت پروژه با رویکرد چابک
محمد بدری

مدیریت پروژه با رویکرد چابک

در شرایطی که پروژه‌های نرم‌افزاری به طور روزافزون پیچیده‌تر شده و چارچوب‌های زمانی تحویل در حال کوتاه‌تر شدن است، ما به رویکردها و فرایندهای جدیدی برای دستیابی به موفقیت نیاز داریم. این دوره‌ی آموزشی برای آگاه کردن و توانمندکردن شرکت‌ها و سازمان‌های نرم‌افزاری برای مهاجرت از فرایند سنتی توسعه‌ی آبشاری به فرایندهای توسعه‌ی چابک و تکرارشونده، طراحی شده است.